Výstupy z registru

Společně prezentované výsledky

Blatný, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hajšmanová, Z., Hak, J., Hluší, A., Komrska, V., Martínková, I., Pospíšilová, D., Procházková, D., Smejkal, P., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L., Penka, M.: Trends in the haemophilia treatment 2011-2017. 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders (6-8 February 2019, Prague, Czech Republic)

Blatný, J., Komrska, V., Blažek, B., Ovesná, P. for and on behalf of the Czech National Haemophilia Programme: Use of rFVIII in PUPs is not associated with increased inhibitor incidence - Czech experience. 7th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders (26-28 February 2014, Brussels, Belgium)

Blatný, J., Blažek, B.: Rekombinantní faktory krevního srážení v léčbě hemofilie, Postgraduální medicína, 2012; 14 (2): 211-214.

Smejkal, P.: Von Willebrandova choroba – možnosti diagnostiky a léčby. Interná med. 2013; 13 (4): 200-206.

Smejkal, P.: Těhotenství u žen s von Willebrandovou chorobou. Postgraduální medicína 2013; 15 (7): 782-788.

Souhrnné výstupy z registru ČNHP

Poznámka:

Do roku 2022 je spotřeba Haemate P uváděna v IU FVIII, spotřeba VWF je tedy 2,4krát vyšší.