Výstupy z registru ČNHP za rok 2016: von Willebrandova choroba