Technologické zázemí registru

CLADE-IS

Data projektu ČNHP jsou uložena v elektronické databázi systému CLADE-IS.

Tento systém byl navržen pro účely sběru velkých objemů dat v klinických studiích a registrech a je plně přizpůsoben struktuře a požadavkům tohoto projektu.

Online aplikace registru je dostupná uživatelům přes jakýkoliv internetový prohlížeč a vyznačuje se responzivním webdesignem. Do rozhraní CLADE-IS mají přístup pouze autorizovaní uživatelé na základě unikátní kombinace uživatelského jména a hesla.

Zaznamenávaná data jsou anonymní: pro každého pacienta (resp. pro každý případ) je vždy vygenerováno unikátní ID, které neumožňují jakoukoliv zpětnou identifikaci pacienta. Totožnost pacienta je tak známa pouze ošetřujícímu lékaři nebo autorizovanému zdravotnickému pracovníkovi.

Komunikace mezi CLADE-IS a jeho uživateli je kódována prostřednictvím SSL (Secure Sockets Layer).

Reference

1. Nadkarni PM, Brandt C, Frawley S, Sayward FG, Einbinder R, Zelterman D, Schacter L, Miller PL. 1998. Managing attribute--value clinical trials data using the ACT/ DB client-server database system. J Am Med Inform Assoc 5(2):139-151.

2. Nadkarni PM, Brandt CM, Marenco L. 2000. WebEAV: automatic metadata-driven generation of web interfaces to entity-attribute-value databases. J Am Med Inform Assoc 7(4):343-356.

3. Nadkarni PM, Marenco L. 2001. Easing the transition between attribute-value databases and conventional databases for scientific data. Proc AMIA Symp:483-487.