Síť center péče

Péče o nemocné trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy jsou zajišťována v centrech CCC a HTC (dále jen centra) dle propozic Evropských standardů.

Tato centra spolupracují se spádovými specialisty – hematology, kteří působí v regionálních zdravotnických zařízeních a poskytují základní péči (regionální či spádová pracoviště/centra, označovaná jako pracoviště sdílené péče).

Centralizací péče budou racionálně využity zkušenosti, odpovídající zabezpečení i finanční prostředky za současné dispenzarizace všech postižených osob a poskytnutí racionální péče na úrovni současných poznatků. Lze předpokládat, že zajištěním péče v centrech bude dosaženo menšího výskytu zdravotních komplikací.

Stratifikace péče

Centra jsou řazena abecedně podle měst

město
název
telefon, provozní doba
kontaktní osoba
adresa, navigace
Praha
Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze

221 977 318 (7:00–15:00), 221 977 298 (15:00–7:00)

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. 
petr.cetkovsky@uhkt.cz
MUDr. Peter Salaj
peter.salaj@uhkt.cz

U Nemocnice 1, 128 20 Praha
České Budějovice
Nemocnice České Budějovice: Oddělení klinické hematologie

387 873 558 (po–pá: 7:00–14:30),
387 875 310 (pohotovost)

prim. MUDr. Ivan Vonke, MBA2
vonke@nemcb.cz

B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice
České Budějovice
Nemocnice České Budějovice: Dětské oddělení

387 876 376 (nepřetržitě)

MUDr. Pavel Timr2
timr@nemcb.cz

B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice
Ústí nad Labem
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: Oddělení klinické hematologie

477 112 484 (po–pá: 6:30–14:30),
477 112 486 (pohotovost: 14:30–6:30, včetně so–ne)

prim. MUDr. Jana Ullrychová2
jana.ullrychova@kzcr.eu

Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: Dětská klinika

477 112 353 (7:00–14:00 jen v po, út a čt),
477 112 346, 477 112 345 (mimo ordinační hodiny)

MUDr. Daniela Procházková2
daniela.prochazkova2@kzcr.eu

Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
Liberec
Krajská nemocnice Liberec: Oddělení klinické hematologie

485 312 520 (po–pá: 7:00–15:30),
485 312 514 (pohotovost)

Baarova 15, 460 01 Liberec
Praha
Fakultní nemocnice v Motole: Klinika dětské hematologie a onkologie

224 436 536 (nepřetržitě)
601 376 630 (8:00–15:00)

MUDr. Ester Zápotocká1
ester.zapotocka@lfmotol.cuni.cz

V Úvalu 84, 150 06 Praha
Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň: Ústav klinické biochemie a hematologie

377 104 251 (nepřetržitě)

prim. MUDr. Zdeňka Hajšmanová2
hajsmanova@fnplzen.cz

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň: Dětská klinika

377 104 690, 377 104 337, 377 104 334

prim. MUDr. Zdeňka Černá2
cernaz@fnplzen.cz
MUDr. Ing. Tomáš Votava, Ph.D.
votavat@fnplzen.cz

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava: Krevní centrum

597 374 465 (po–pá: 7:00–15:00),
597 374 432 (pohotovost: 15:00–7:00)

doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.1,2
zuzana.cermakova@fno.cz
MUDr. Radomíra Hrdličková
radomira.hrdlickova@fno.cz

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava: Klinika dětského lékařství

597 373 531 (po–pá: 7:00–15:30), 597 373 631,
597 373 632 (pohotovost, so–ne)

prim. MUDr. Bohumír Blažek1,2
bohumir.blazek@fno.cz
MUDr. Hana Ptoszková
hana.ptoszkova@volny.cz

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc: Hemato-onkologická klinika

588 443 940 (7:00–15:30 pracovní dny),
588 444 258 (mimo pracovní dobu)

prim. MUDr. Antonín Hluší1,2
antonin.hlusi@fnol.cz

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc: Dětská klinika

588 442 798 (nepřetržitě)

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.2
dagmar.pospisilova@fnol.cz
MUDr. Petr Birke
petr.birke@fnol.cz

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové: IV. interní hematologická klinika

495 832 785 (po–pá: 7:00–15:00),
495 834 560 (po–pá: 15:00–7:00 a o víkendech)

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
petr.dulicek@fnhk.cz

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové: Dětská klinika

495 833 991 (po–pá: 6:30–14:00),
495 833 491 (pohotovost)

MUDr. Jiří Hak2
jiri.hak@fnhk.cz

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Brno
Fakultní nemocnice Brno: Oddělení klinické hematologie

532 233 061, 532 231 212 (obě čísla nepřetržitě)

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.1,2
smejkal.petr@fnbrno.cz
MUDr. Gabriela Romanová
romanova.gabriela@fnbrno.cz

Jihlavská 20, 625 00 Brno
Brno
Fakultní nemocnice Brno (Dětská nemocnice): Oddělení dětské hematologie a biochemie

532 234 510 (po–pá: 7:00–15:30),
532 234 500 (nepřetržitě)

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.1,2
blatny.jan@fnbrno.cz

Černopolní 9, 613 00 Brno
Vysvětlivky
1 Člen výkonné rady čnhp
2 Člen koordinační rady čnhp