Publikovaná doporučení v péči o nemocné s hemofilií

Veškerá níže zveřejněná doporučení ČNHP týkající se léčby pacientů s hemofilií v ČR
byla podpořena výbory následujících odborných společností ČLS JEP:

Česká hematologická společnost (ČHS)

Česká společnost pro trombózu a hemostázu (ČSTH)

Česká pediatrická společnost (ČPS)

Doporučení pro léčbu získané hemofilie nebyla výboru ČPS předložena,
protože tato diagnóza se v dětském věku nevyskytuje.