Doporučení - archiv

Hrdličková R, Smejkal P, Blatný J, Hluší A, Komrska V, Penka M, Šlechtová J, Blažek B, Čermáková Z, Černá Z, Dulíček P, Hak J, Ovesná P, Pospíšilová D, Procházková D, Timr P, Ullrychová J, Vonke I, Walterová L. Konsenzuální doporučení českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 39–43.

Smejkal P, Blatný J, Hluší A, Hrdličková R, Komrska V, Penka M, Šlechtová J, Blažek B, Čermáková Z, Černá Z, Dulíček P, Hak J, Ovesná P, Pospíšilová D, Procházková D, Timr P, Ullrychová J, Vonke I, Walterová L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 44–54.