Samotná péče

Samotná péče je stratifikována následujícím způsobem


Hemofilici s inhibitorem

 • k elektivním chirurgickým (vč. ortopedických) výkonům (CCC)
 • k imunotoleranční léčbě – CCC
 • k profylaktickému podávání a event. domácí léčbě – CCC
 • k akutní péči – CCC/HTC
 • k běžné péči – CCC/HTC


Hemofilici bez inhibitoru
– těžcí a středně těžcí

 • k elektivním ortopedickým výkonům (vč. synovektomie) – CCC
 • k elektivním chirurgickým výkonům – CCC/HTC
 • k akutním výkonům – CCC/HTC
 • k profylaktickému podávání – CCC/HTC
 • k domácí péči – CCC/HTC
 • k běžné péči – CCC/HTC + spádová (regionální) pracoviště


Hemofilici
– lehcí

 • dispenzarizováni v CCC/HTC

Nezbytnými podmínkami získání statutu centra jsou:pravidelná účast v cyklech externí kontroly kvality, včetně získání příslušných certifikátu zejména pak v oblasti vyšetřování koagulačních faktorů a jejich inhibitorůzavedení systému správné laboratorní praxe a systému managementu jakosti (vychází z platné direktivy EU – tzv „Blood directive“ z roku 1998)dostatečné zásoby krevních derivátu pro léčbu hemofilie a jiných vrozených krvácivých stavů a jejich nepřetržitá dostupnost