Výstupy z registru ČNHP za rok 2021: von Willebrandova choroba