Výstupy z registru ČNHP za rok 2019: von Willebrandova choroba