Výstupy z registru ČNHP za rok 2022: von Willebrandova choroba