Výstupy z registru ČNHP za rok 2018: von Willebrandova choroba