Fakultní nemocnice Plzeň

Jsme autory řady přednášek a dalších edukačních materiálů.

Přehled akcí a prezentovaných příspěvků

Datum Název akce
22. 9. 2017 10. hematologický den
9.–11. 2. 2016 Postgraduální lékařské dny 2016
18. 9. 2015 8. hematologický den
28. 5. 2015 Lektorská přednáška z hematologie: Vysoce specializovaná oš. péče u nemocných s krvácivým hematologickým postižením v kritickém stavu
10.–12. 2. 2015 Postgraduální lékařské dny 2015
20.–21. 11. 2014 Národní kongres ČSTH
19. 9. 2014 7. hematologický den
20. 3. 2014 Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje
20. 9. 2013 6. hematologický den
  Edukace stážistů - z hematologie
7. 11. 2012 Edukace, školení a přednášky na téma Hemofilie a von Willebrandova choroba
5. 11. 2012 Edukace, školení a přednášky na téma Hemofilie a jiné krvácivé choroby
7. 3. 2012 Mezikrajská konference pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje - Zajímavé kazuistiky v hematologii
14.-16. 2. 2012 Postgraduální dny, Nové léčebné možnosti u hemofilie a von Willebrandovy choroby
16. 9. 2011 5. hematologický den
10. 3. 2011 Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje
17. 9. 2010 4. hematologický den
4.–6. 10. 2010 Školení sester a laborantek/laborantů ÚKBH - hemofilie

 

22. 9. 2017: 10. hematologický den

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 66 kB)

Šlechtová, J.: Diferenciální diagnostika krvácivých stavů ( PDF soubor, 2.6 MB)

Havlová, E.: Diferenciální diagnostika patologického APTT ( PDF soubor, 1.0 MB)

 

9.–11. 2. 2016: Postgraduální lékařské dny 2016

Přednášky

Šlechtová, J., Hajšmanová, Z. Hemofilické centrum – Haemophilia Treatment Centre ve FN Plzeň

Hajšmanová, Z., Šlechtová, J., Bouchner, L., Hrachovinová, I. Heydeho syndrom nebo von Willebrandova choroba?


 

18. 9. 2015: 8. hematologický den

Přednášky

Léčba hemofilie dospělých pacientů v posledních 25 letech


 

10.–12. 2. 2015: Postgraduální lékařské dny 2015

Přednášky

Hajšmanová, Z., Šlechtová, J., Šigutová, P., Korelusová, I. Laboratorní diagnostika von Willebrandovy choroby (poster ke stažení v PDF formátu, 444 kB)

Proč je důležité předoperační vyšetření hemokoagulačních parametrů?


 

20.–21. 11. 2014: Národní kongres ČSTH

Postery

Šlechtová, J., Hajšmanová, Z. Získaná hemofilie - nové léčebné možnosti (poster ke stažení v PDF formátu, 1.4 MB)


 

19. 9. 2014: 7. hematologický den

Přednášky

Získaná hemofilie ( PDF soubor, 1.6 MB)

Hajšmanová, Z.: Laboratorní diagnostika von Willebrandovy choroby ( PDF soubor, 1.7 MB)


 

20. 3. 2014: Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

Přednášky

Šlechtová, J., Hajšmanová, Z., Šigutová, P. Závažná získaná krvácivá onemocnění ( PDF soubor, 2.7 MB)


 

20. 9. 2013: 6. hematologický den

Přednášky

J. Šlechtová: Krvácivé stavy v hematologii ( PDF soubor, 1.5 MB)


 

7. 3. 2012: Mezikrajská konference pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje - Zajímavé kazuistiky v hematologii

Přednášky

Štambachová, A., Šlechtová, J.: Hemofilie ( PDF soubor, 2.8 MB)


 

16. 9. 2011: 5. hematologický den

Přednášky

J. Šlechtová: Hemofilie a von Willebrandova choroba včera a dnes ( PDF soubor, 2.9 MB)

Fotogalerie

Plzeň, 16. září 2011

 

10. 3. 2011: Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

Přednášky

Program ( PDF soubor, 35 kB)

J. Šlechtová, A. Štambachová, Z. Hajšmanová, A. Lavičková, P. Šigutová: Zajímavé kazuistiky v hematologii
( PDF soubor, 419 kB)

J. Šlechtová: Von Willebrandova choroba ( PDF soubor, 445 kB)

J. Šlechtová: Nové léčebné možnosti u hematofilie a von Willebrandovy choroby ( PDF soubor, 498 kB)


 

17. 9. 2010: 4. hematologický den

J. Šlechtová: Reportáž ze 4. hematologického dne ( PDF soubor, 105 kB)

Přednášky

Program ( PDF soubor, 133 kB)

Fotogalerie

Plzeň, 17. září 2010
     

 

Postery

  • Heydeho syndrom nebo von Willebrandova choroba? 6. hemofilický den, Poděbrady, 19.–20. 11. 2015
  • Jaká diagnóza je správná? Von Willebrandova chorova nebo von Willebrandův syndrom? XXII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 21.–23. 5. 2015

Přednášky

Korelusová, I., Hajšmanová, Z., Šlechtová, J., Švajcrová, J., Petrmichlová, D. Diagnostika von Willebrandovy choroby na UKBH FN Plzeň. Olomoucké hematologické dny 29.5.-31.5.2016

Diagnostics of von Willebrand disease on Institute of Clinical Biochemistry and Hematology University Hospital in Pilsen

Opakování matka moudrosti – aneb kam jsme se dostali v ovlivnění hemostázy. Dny diagnostiky Stago 2016, 31. 3. 2016