Ozdravné a edukační pobyty pro děti s hemofilií

Ozdravné a edukační pobyty pro děti s hemofilií

5. 12. 2023

Díky vstřícnosti vedení města Brna a společnosti STAREZ-SPORT a.s. mohou probíhat ozdravné a edukační pobyty pro děti s hemofilií!

Rekondiční pobyty pro děti s vrozenými poruchami krevního srážení z celé České republiky jsou již desítky let jednou z nejdůležitějších aktivit Českého svazu hemofiliků. Pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a sester z center zapojených do ČNHP se na nich děti učí, jak žít plnohodnotně život s hemofilií, von Willebrandovou chorobou či jiným vzácným vrozeným onemocněním. Během těchto letních pobytů se naučí, jak si samy podat lék do žíly, jak správně rehabilitovat po krváceních do kloubů a jakým cvičením těmto krvácením předcházet. Mají možnost v bezpečí sportovat, dovědět se ve formě pro ně pochopitelné o novinkách v léčbě svého onemocnění a v neposlední řadě mohou strávit dva týdny v přírodě, stejně jako jejich zdraví spolužáci a kamarádi. Zázemí pro tyto rekondiční a edukační pobyty poskytuje již roky město Brno skrze společnost STAREZ-SPORT, ve svém rekreačním zařízení Jasenka v Zubří na Vysočině. Jménem zdravotníků zajištujících péči o děti s poruchami krevního srážení, ale zejména jménem těchto dětí z celé České republiky chceme poděkovat všem, především pak paní primátorce JUDr. Markétě Vaňkové a zastupitelce města Brna MUDr. Dagmar Seidlové. Díky vám bude život s hemofilií snazší. Bez vás by to nešlo. ĎEKUJEME!

 

Pozn. Osoby na fotografiích a/nebo jejich zákonní zástupci souhlasili se zveřejněním fotografií (Český svaz hemofiliků)

5. 12. 2023