Fakultní nemocnice Olomouc

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
18. 9. 2017 Seminář Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
16. 3. 2016 Seminář Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
8.–9. 11. 2013 Setkání spolupracujících pracovišť: Krvácení do CNS u hemofiliků
17. 10. 2012 Hematologický seminář dětské kliniky: Systém péče o pacienty s hemofilií v České republice. Co může způsobit inhibitor u pacienta s hemofilií?
29.–30. 3. 2012 VII. konference ambulantních internistů - Interní medicina pro praxi
16. 12. 2011 Aktuální přístup k léčbě pacientů s hemofilií a budoucí perspektivy (seminář pro studenty LF UP)
17. 1. 2011 Přístup k pacientům s hemofilií ve FN Olomouc
12.–13. 11. 2010 Seminář hematologických a onkolog. pracovišť: Organizace péče o pacienty s hemofilií. Současnost a budoucnost léčby u hemofiliků, Prostějov
13. 5. 2010 Současný přístup k pacientům s hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy
5. 5. 2010 Vrozené krvácivé stavy
30. 3. 2010 Hemofilie, problematika krevní srážlivosti a její ovlivnění v současné medicíně

 

18. 9. 2017: Seminář Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci

prezenční listina ( PDF soubor, 413 kB)

Přednášky

A Hluší: Novinky v hemofilii ( PDF soubor, 1.2 MB)

 

16. 3. 2016: Seminář Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci

Přednášky

A. Hluší: Vrozené krvácivé stavy – diagnostický postup s interpretací základních vyšetření ( PDF soubor, 3.7 MB), fotodokumentace ( JPG soubor, 58 kB)


 

8.–9. 11. 2013: Setkání spolupracujících pracovišť: Krvácení do CNS u hemofiliků

Přednášky

Přednáška Krvácení do CNS u hemofiliků ( PDF soubor, 959 kB)


 

29.–30. 3. 2012: VII. konference ambulantních internistů - Interní medicina pro praxi

Přednášky

A. Hluší, M. Palová, V. Krčová: Péče o pacienty s hemofilií ve třetím tisíciletí ( PDF soubor, 1.4 MB)

Zprávy z konference

Stručné shrnutí průběhu konference ( PDF soubor, 480 kB)

Zápis z průběhu konference ( PDF soubor, 456 kB)

Fotogalerie

Olomouc: 29. března 2012

 

16. 12. 2011: Aktuální přístup k léčbě pacientů s hemofilií a budoucí perspektivy (seminář pro studenty LF UP)

Přednášky

A. Hluší: Aktuální přístup k léčbě pacientů s hemofilií a budoucí perspektivy ( PDF soubor, 1.4 MB)

Fotogalerie

Olomouc, 16. prosince 2011

 

12–13. 11. 2010: Současnost a budoucnost léčby hemofiliků (seminář v Prostějově)

Přednášky

M. Palová, A. Hluší: Současnost a budoucnost léčby hemofiliků ( PDF soubor, 1.3 MB)

A. Hluší, M. Palová: Organizace péče o pacienty s hemofilií ( PDF soubor, 1.6 MB)

Fotogalerie

Prostějov, 13. listopadu 2010