Fakultní nemocnice v Motole

Jsme autory řady přednášek a dalších edukačních materiálů.

 

Edukační materiály, články

 

Přednášky

  • Komrska V, Blatný J. Farmakokinetika v teorii i v praxi. XXVII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, satelitní sympozium společnosti Shire, Praha, Hotel Pyramida, 6.–8. 10. 2017
  • Komrska V, Čepeláková V. Hemofilie v dětském věku, současný pohled na problematiku. Edukační přednáška pro rodiče a pacienty na rekondičním táboře pro hemofiliky, Běleč n. Orlicí
  • Komrska V. Dlouhodobá a krátkodobá profylaxe u dětských pacientů s vrozenou hemofilií a inhibitorem – zkušenosti jednoho centra. Koagulace a krvácení 2017, Hotel Konopiště, 19.–20. 10. 2017
  • Komrska, V., Zápotocká, E., Čepeláková, V. Kvalita života dětských hemofiliků v ČR – zkušenosti jednoho centra, XXIV. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Brno, 16.–18. 10. 2015 ( PDF soubor, 1.1 MB)

 

Postery

  • Klukowska A, Jansen M, Komrska V. Final Results from the PUP-GCP Trial: A Low Inhibitor Rate in Previously Untreated Patients with Severe Haemophilia A Treated with Octanate. ISTH 2017, Berlin (Germany), 8-13 July 2017, Poster No. PB 1787.