Fakultní nemocnice Hradec Králové

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
2. 12. 2017 Setkání s hemofiliky
24.–26. 5. 2012 XIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou (Martin, Slovensko)
12. 4. 2012 Putovní výstava u příležitosti Světového dne hemofilie
19. 10. 2011 Seminář Vrozené krvácivé stavy (hemofilie, m. von Willebrand)
12. 10. 2011 Současná problematika u nemocných s hemofilií

24.–26. 5. 2012 (Martin, Slovensko): XIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou

Přednášky

K. Krupová, P. Dulíček: Zdravotní sestra v ambulantním článku HTC v péči o hemofiliky - abstrakt ( PDF soubor, 117 kB)


 

12. 4. 2012: Putovní výstava u příležitosti Světového dne hemofilie

Dne 12. dubna byla na II. interní klinice FN Hradec Králové – Oddělení klinické hematologie slavnostně otevřena putovní výstava fotografií Jiřího Hurta s názvem Společně o hemofilii – každá tvář má svůj příběh. Posláním této výstavy je připomenutí problematiky této známé vrozené krvácivé choroby při příležitosti Světového dne hemofilie (17. dubna).

Půl století péče o královskou nemoc ve fakultní nemocnici – putovní výstava při příležitosti Světového dne hemofilie.
Scan 2/2012 (časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové), str. 13 ( PDF soubor, 161 kB).