Odkazy

Český svaz hemofiliků – dobrovolná organizace sdružující zájemce o hemofilii a von Willebrandovu chorobu.

Hemojunior – dobrovolná neprofesionální organizace sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry, profese či společenského postavení, kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hemofilií.