Výstupy z registru ČNHP za rok 2022

Výstupy z registru ČNHP za rok 2022

29. 5. 2023

Byly přidány výstupy v PDF v kapitolách Hemofilie a von Willebrandova choroba

Hemofilie

(CNHP registry – 2022 annual report: haemophilia)

von Willebrandova choroba

(CNHP registry – 2022 annual report: von Willebrand disease)

29. 5. 2023