Zlepšujeme péči
o osoby s poruchami
krevního srážení
síť center
ikona

síť center

Péče o nemocné trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy by měla být zajišťována v centrech CCC a HTC (dále jen centra) dle propozic Evropských standardů.

síť center

síť center
síť center

pro pacienty

Příručky pro dospělé i dětské pacienty.
Komiks pro děti na téma hemofilie.

pro pacienty

doporučení
síť center

doporučení

Doporučení ČNHP týkající se léčby pacientů s hemofilií v ČR podpořené výbory odborných společností ČLS JEP. Mezinárodní doporučení.

doporučení

Deklarace ČNHP

 

Deklarace ČNHP

.

Příloha 1 - Požadavky na centra

Příloha 2 - Stratifikace péče

Příloha 3 - Centra navržená na CCC-HTC v České republice

 

Příloha 4 - Reference

Příloha 5 - Přihláška k zařazení do sítě

Příloha 6 - Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o zařazení do sítě

Příloha 7 - Organizační struktura ČNHP

 

Příloha 8 - Audity projektu

Příloha 9 - Pravidla pro využití dat klinického registru

 

 

Aktuality

Ozdravné a edukační pobyty pro děti s hemofilií

5. 12. 2023

Díky vstřícnosti vedení města Brna a společnosti STAREZ-SPORT a.s. mohou probíhat ozdravné a edukační pobyty pro děti s hemofilií!

číst více