Fotodokumentace z jednání Koordinační rady a Výkonné rady ČNHP

Ostrava, 10. března 2016

Jednání KR a VR (Ostrava, 10. 3. 2016)

Ostrava, 5. března 2015

Jednání KR a VR (Ostrava, 5. 3. 2015)