Stratifikace péče

Samotná péče je stratifikována následujícím způsobem:

1. Hemofilici s inhibitorem

 • k elektivním chirurgickým (vč. ortopedických) výkonům (CCC)
 • k imunotoleranční léčbě – CCC
 • k profylaktickému podávání a event. domácí léčbě – CCC
 • k akutní péči – CCC/HTC
 • k běžné péči – CCC/HTC

2. Hemofilici bez inhibitoru – těžcí a středně těžcí

 • k elektivním ortopedickým výkonům (vč. synovektomie) – CCC
 • k elektivním chirurgickým výkonům – CCC/HTC
 • k akutním výkonům – CCC/HTC
 • k profylaktickému podávání – CCC/HTC
 • k domácí péči – CCC/HTC
 • k běžné péči – CCC/HTC + spádová (regionální) pracoviště

3. Hemofilii – lehcí

 • dispenzarizováni v CCC/HTC

 

Nezbytnými podmínkami získání statutu centra jsou:

 • pravidelná účast v cyklech externí kontroly kvality, včetně získání příslušných certifikátu zejména pak v oblasti vyšetřování koagulačních faktorů a jejich inhibitorů
 • zavedení systému správné laboratorní praxe a systému managementu jakosti (vychází z platné direktivy EU – tzv „Blood directive“ z roku 1998 )
 • dostatečné zásoby krevních derivátu pro léčbu hemofilie a jiných vrozených krvácivých stavů a jejich nepřetržitá dostupnost


Stratifikace péče v České republice:

 • CCC Praha – ÚHKT (dospělí) + Motol (děti) – spádová oblast Praha a střední Čechy, Vysočina; ve vybraných případech Čechy
 • CCC FN Brno – spádová oblast jižní Morava, Zlínský kraj, Vysočina; ve vybraných případech Morava
 • HTC FN Olomouc – spádová oblast střední Morava
 • HTC FN Ostrava – spádová oblast severní Morava
 • HTC FN Hradec Králové – spádová oblast východní Čechy
 • HTC Nemocnice Liberec (dospělí) – spád. obl. Liberecký kraj
 • HTC Nemocnice Ústí n.L.(děti) – spád. obl. Ústecký kraj
 • HTC FN Plzeň – Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • HTC Nemocnice Č. Budějovice – Českobudějovický kraj

S centry spolupracují pracoviště sdílené péče (spádová hematologická oddělení) dle vzájemné domluvy a potřeb zajištění péče o hemofiliky v daném spádu a v dané době. Pracoviště sdílené péče mají právo sama si vybrat jedno či více HTC/CCC ke spolupráci.