Krajská nemocnice Liberec

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
6. 10. 2017  Regionální hemofilický seminář určený pro pacienty s vrozenými chorobami a jejich blízké
13. 9. 2017 Round Table/Seminář pořádaný společností Pfizer na téma Rare Disease (Hotel Větruše, Ústí nad Labem)
31. 1. 2014 Získaný inhibitor faktoru VIII (L. Walterová)
5.–6. 10. 2013 4. Jizerský hematologický seminář: kazuistika „Získaný inhibitor FVIII“ (dr. Heindorfer, Liberec)
1. 12. 2013 Seminář oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice Liberec: Novinky v péči o hemofiliky (dr. Walterová)
14.–18. 11. 2012 Přednáška dr. Walterové na mezinárodním kursu Evropské školy transfuzní medicíny v Záhřebu na téma „vrozené koagulační vady“
7.–8. 6. 2012 Severočeská hematologická a transfuziologická konference
(v jejím rámci proběhl seminář pro pacienty s hemofilií a seminář pro lékaře věnovaný krvácivým stavům, diagnostice a terapii)

 

13. 9. 2017: Round Table/Seminář na téma Rare Disease

Přednášky

L. Walterová: Trendy v terapii hemofilie

 

31. 1. 2014: Získaný inhibitor faktoru VIII

Přednášky

L. Walterová: Získaný inhibitor faktoru VIII ( PDF soubor, 441 kB)

 

14.–18. 11. 2012: Evropská škola transfúzní medicíny

Přednášky

Program kurzu PDF soubor, 98 kB)

L. Walterová: Clinical and practical aspects of indications and administration of blood products in inherited and acquired bleeding disorders ( PDF soubor, 338 kB)