XXI. Pařízkovy dny (Ostrava, 5.–6. 3. 2015)

Pod záštitou Českého národního hemofilického programu se konaly dva bloky na konferenci XXI. Pařízkovy dny (5.–6. března 2015 v Ostravě).

Proč hemofilik krvácí?

  • Jak léčíme hemofilii v České republice – komentovaná data Českého národního hemofilického programu (J. Blatný, Oddělení dětské hematologie FN Brno)
  • Když selže imunotoleranční léčba u hemofilika s inhibitorem (S. Köhlerová, O. Zapletal, J. Blatný, M. Jelínková, Oddělení dětské hematologie FN Brno)
  • Neočekávaná příčina krvácení u pacienta s vrozeným krvácivým onemocněním (R. Hrdličková, Š. Blahutová, Z. Čermáková, Krevní centrum FN Ostrava a LF Ostravské univerzity)

Je čas změnit terapeutické paradigma získané hemofilie?

  • Kazuistika pacienta s recidivou získaného inhibitoru FVIII (P. Smejkal, A. Buliková, G. Chlupová, J. Kamelander, J. Kissová, J., Novotný, M. Matýšková, M. Šlechtová, J. Štvrtecká, J. Zavřelová, D. Žáčková, M. Penka, Oddělení klinické hematologie FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno)
  • Současná doporučení péče o pacienty se získanou hemofilií (A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová, Národné hemofilické centrum a Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU, Univerzitná nemocnica, Bratislava)
  • Imunoadsorbce – varianta léčebných hemaferetických výkonů (Z. Čermáková, R. Hrdličková, Š. Blahutová, Krevní centrum FN Ostrava a LF Ostravské univerzity)
  • Neobvykle závažná klinická manifestace postpartální získané hemofilie: popis případu (Z. Kořístek, J. Gumulec, M. Navrátil, M. Kaščák, J. Ďuraš, J. Fečková Mihalyová, T. Jelínek, L. Recová, L. Neméthová, P. Plíšková, M. Matuška, R. Hrdličková, Š. Blahutová, Z. Čermáková, R. Hájek, Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, Oddělení klinické hematologie ÚLD FNO, Krevní centrum FN Ostrava a LF Ostravské univerzity)