Konference projektu Vzdělávací síť hemofilických center 5.-6.9.2012, Brno

Náplň edukačních bloků konference naplňovala problematika Hemofilie a Von Willebrandova choroba. V rámci konference byly představeny výstupy registru, byl uspořádán diskusní panel, v rámci něhož byli jednotlivými účastníky konzultována jak problematika platformy, tak guidelines. Edukační bloky byly zpestřeny interaktivní přednáškou a edukačními kvízy s možností hlasování. Konference kladla důraz na edukační sympozia, velmi kvalitní sekce přednášek a na prezentaci posterů. Ke špičkovému odbornému programu přispěla významná účast zahraničních odborníků. Účastníci konference byli nejen odborníci zabývající se problematikou hemofilie, ale i další zdravotnický personál, nevyjímaje postgraduální studenty, kterým touto cestou byla nabídnuta příležitost k získání nejnovějších znalostí a pokroků v oblasti hematologie.

Materiály ke konferenci

Prezentace ke stažení

Fotogalerie

Konference projektu Vzdělávací síť hemofilických center (5., 6. září 2012): Přednášky
 

 

Konference projektu Vzdělávací síť hemofilických center (5., 6. září 2012): Schůzka partnerů OPVK