Fakultní nemocnice Brno

Jsme autory řady přednášek a dalších edukačních materiálů.

Přehled pořádaných akcí

Datum Název akce
14. 10. 2017 Konference OKH FN Brno: Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH
7.–8. 4. 2017 Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina (Kyjov)
9. 9. 2016 Novinky v hematologii
11. 5. 2016 Interní konference: program ( 208 kB), prezenční listina ( 660 kB)
22.–24. 4. 2013 Workshop on Immune Tolerance Induction in Haemophilia
7. 5. 2011 Společně o hemofilii
6. 5. 2011 Lékařský seminář: Hemofilie. Prevence postižení kloubního aparátu u dětí útlého věku
21. 4. 2011 Hemofilická artropatie
11. 2. 2011 Diferenciální diagnostika krvácení v novorozeneckém věku
12. 11. 2010 Cerebrovaskulární program na NK FN Brno: Současný stav a perspektivy
4. 6. 2010 Jednání ČNHP
3. 6. 2010 Seminář poliklinicko-ambulantní části Dětské nemocnice: Novinky v péči o hemofiliky pro SZP
11. 5. 2010 Seminář pediatrické kliniky: Současná léčba hemofilie v ČR
10. 4. 2010 Edukační přednášky Kojenec a hemofilie
25. 3. 2010 XVI. Pařízkovy dny – Poruchy hemostázy u dětí, soubor edukačních přednášek
11. 3. 2010 Edukační přednáška o hemofilii pro lékaře v rámci postgraduální přípravy k atestaci z pediatrie – Dětská nemocnice

 

Spádové mapy pro Komplexní hemofilické centrum FN Brno

 

Doporučené postupy

Autoři Název, popř. další důležité informace Velikost
MUDr. Světlana Köhlerová
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Doporučený postup podání koncentrátu koagulačního faktoru na LSPP Dětské nemocnice FN Brno (verze 3 k 1. 4. 2018) 138 kB
MUDr. Světlana Köhlerová
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Diagnóza a léčba dětských pacientů s hemofilií (Doporučení ODH pro dětské pacienty FN Brno verze 3, k 20. 12. 2017) 77 kB
MUDr. Světlana Köhlerová
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Diagnóza a léčba dětských pacientů s von Willebrandovou chorobou (Doporučení ODH pro dětské pacienty FN Brno verze 3, k 20. 12. 2017) 106 kB

 

Kapitoly v knihách

  • Smejkal P., Matýšková M., Penka M. Hemofilie.In Penka M, Penka I, Gumulec J a kolektiv. Krvácení. Grada Publishing, a.s. 2014: 117–126. (celkem 314 stran) ISBN 978-80-247-0689-4.
  • Smejkal P. Von Willebrandova choroba. In Penka M, Penka I, Gumulec J a kolektiv. Krvácení. Grada Publishing, a.s. 2014: 127–135. (celkem 314 stran) ISBN 978-80-247-0689-4.
  • Penka M. Klinická hlediska krvácení. In Penka M, Penka I, Gumulec J a kolektiv. Krvácení. Grada Publishing, a.s. 2014: 59–60. (celkem 314 stran) ISBN 978-80-247-0689-4.
  • Blatný J., Krvácení v dětském věku. In Penka M, Penka I, Gumulec J a kolektiv. Krvácení. Grada Publishing, a.s. 2014: 285–297. (celkem 314 stran) ISBN 978-80-247-0689-4
  • Smejkal P., Penka M. Nemoc von Willebrandova (NVW). In Indrák K (ed.) Lékařské repetitorium. Hematologie a transfuzní lékařství. Triton, 2014: 420-424.

 

Edukační materiály, články

 

Přednášky

 

Postery

Fakultní nemocnice Brno – posterové prezentace

 

9. 9. 2016: Novinky v hematologii

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 708 kB)

Smejkal P, Buliková A, Romanová G, Kamelander J, Kissová J, Šlechtová M, Zavřelová J, Žáčková D, Doubek M, Penka M: Získaná hemofilie – přehled případů ve FN Brno ( PDF soubor, 1.4 MB)


 

22.–24. 4. 2013: Workshop on Immune Tolerance Induction in Haemophilia

Přednášky

Program workshopu ( PDF soubor, 321 kB)

J. Blatny: Bleeding prevention and treatment prior to, during and after ITI ( PDF soubor, 54 kB)

J. Blatny: The “Czech way” to haemophilia care ( PDF soubor, 469 kB)

J. Blatny, P. Smejkal: Inhibitors in children and in adults: why they are different and what do they have common? ( PDF soubor, 292 kB)

P. Smejkal: Risk factors of inhibitor development ( PDF soubor, 601 kB)

J. Blatny: ITI risk stratification in children ( PDF soubor, 180 kB)

J. Blatny: Starting and stopping ITI? ( PDF soubor, 221 kB)

J. Blatny, O. Zapletal, S. Kohlerova, V. Fiamoli. O. Smith: “Brno protocol” – case report ( PDF soubor, 82 kB)

P. Smejkal: Outcomes from different ITI registries ( PDF soubor, 301 kB)

V. Fiamoli: Sampling, pharmacokinetics and logistics during ITI ( PDF soubor, 154 kB)

O. Zapletal: Venous access in children undergoing ITI ( PDF soubor, 416 kB)

M. Jelinkova: Role of the laboratory in ITI ( PDF soubor, 380 kB)


 

7. 5. 2011: Společně o hemofilii

Přednášky

P. Smejkal: Hemofilie ( PDF soubor, 1.2 MB)


 

21. 4. 2011: Hemofilická artropatie

Přednášky

Pozvánka a program ( PDF soubor, 181 kB)

Fotogalerie

Brno, 21. dubna 2011