Výstupy z registru ČNHP za rok 2016

Výstupy z registru ČNHP za rok 2016: hemofilie

(CNHP registry – 2016 annual report: haemophilia)

Výstupy z registru ČNHP za rok 2016: von Willebrandova choroba

(CNHP registry – 2016 annual report: von Willebrand disease)