Cílové skupiny projektu

V rámci projektu byly identifikovány následující cílové skupiny:

  • akademičtí a výzkumní pracovníci VŠ v oblasti hematologie
  • výzkumní pracovníci v nemocnicích
  • postgraduální studenti VŠ

Všechny zmíněné cílové skupiny v současné době potvrzují nedostatky ve vzájemné komunikaci, v níž postrádají především organizovanost. Velkým problémem zůstává přenos validních informací o vývoji léčby hemofilie založené na reálných aktuálních validovaných pacientských datech, navíc správným způsobem analyzovaných a interpretovaných. Tento dílčí problém řeší právě vytvoření pacientského registru. Na základě analýzy dat pacientského registru vzniknou výukové metodiky a materiály.

Při realistickém až mírně pesimistickém uvažovaném zapojení 10 % z cílových skupin do projektu dostáváme:

  • 300 akademických a výzkumných pracovníků VŠ
  • 200 výzkumných pracovníků nemocnic
  • 40 postgraduálních studentů

Další 2 až 3 tisíce osob z cílových skupin budou moci informace využívat prostřednictvím webových stránek.

Přínos pro cílové skupiny

Cílové skupiny získají možnost komunikovat se svými partnery na mnohem lepší institucionalizované úrovni, která dosud chyběla, a dále získají přístup k inovovaným vzdělávacím kurzům založeným na aktuálních datech pacientů, což je velmi významná přidaná hodnota projektu. Zvýší se tak mj. i kvalifikace zapojených pracovníků, zefektivní se pracovní postupy a samozřejmě jejich možnost uplatnění v oboru. Kvalifikace účastníků bude zvyšována i díky celostátní konferenci a regionálním seminářům.

Výstupy formou edukačních materiálů, článků a publikací budou podkladem pro vytvoření a inovaci skript, případně dalších materiálů z oboru. Samozřejmostí je tvorba elektronických pomůcek formou e-learningu. Vzhledem k rostoucí oblibě této formy edukace předpokládáme významný dopad do akademické sféry.