Materiály ke stažení

  Autoři, název dokumentu, popř. další důležité informace Velikost
MUDr. Radomíra Hrdličková, MUDr. Světlana Köhlerová, Veronika Čepeláková:
Příručka (nejen) pro dospělé s hemofilií. 2019
9.8 MB
Data o hemofilii v ČR za rok 2017 (souhrnný přehled pro World Federation of Hemophilia) 370 kB
MUDr. Světlana Köhlerová, MUDr. Jan Blatný, Ph.D.:
Doporučený postup podání koncentrátu koagulačního faktoru na LSPP Dětské nemocnice FN Brno (verze 3 k 1. 4. 2018)
138 kB
MUDr. Světlana Köhlerová, MUDr. Jan Blatný, Ph.D.:
Diagnóza a léčba dětských pacientů s hemofilií (Doporučení ODH pro dětské pacienty FN Brno verze 3, k 20. 12. 2017)
77 kB
MUDr. Světlana Köhlerová, MUDr. Jan Blatný, Ph.D.:
Diagnóza a léčba dětských pacientů s von Willebrandovou chorobou (Doporučení ODH pro dětské pacienty FN Brno verze 3, k 20. 12. 2017)
106 kB
MUDr. Světlana Köhlerová, Veronika Čepeláková:
Příručka (nejen) pro děti a dospívající s hemofilií. 2017
2.6 MB
Abstract Symposium Atherothrombosis & Stroke. Res Pract Thromb Haemost 2017; 1(Suppl. 1): 1–1451. doi: 10.1002/rth2.12012 – odkaz na sborník abstrakt 138 MB
Hemophilia Joint Health Score 2.1 - Summary Score Sheet: Záznamový list pro výpočet Hemophilia Joint Health Score (HJHS) 2.1. 48 kB
World Federation of Hemophilia: Report on the Annual Global Survey 2013
Report Světové hemofilické federace (WFH) obsahující vybrané demografické údaje a data o léčbě osob s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a dalšími poruchami krevního srážení napříč celým světem vycházející z hlášení WFH za rok 2013
1.7 MB
World Federation of Hemophilia: Report on the Annual Global Survey 2012
Report Světové hemofilické federace (WFH) obsahující vybrané demografické údaje a data o léčbě osob s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a dalšími poruchami krevního srážení napříč celým světem vycházející z hlášení WFH za rok 2012
1.5 MB
Věstník MZ ČR 8/2014, obsahující mj. seznam center vysoce specializované hematologické péče v ČR 348 kB
Věstník MZ ČR 3/2014, definující mj. požadavky na centra vysoce specializované hematologické péče v ČR 297 kB

Přihláška k auditu centra, které chce získat status Evropského hemofilického centra.

Audit provádí EUHANET. Centra, která projdou tímto auditem, resp. certifikací, dostanou certifikát Evropského hemofilického centra.
Viz také European guidelines for the certification of Haemophilia Centres na stránce guidelines.

529 kB
Domácí léčba u pacientů s krvácivou chorobou - doporučený postup 55 kB
Prohlášení k domácí léčbě hemofilie - jednotný návrh 26 kB
Protokol o domácí léčbě - jednotný návrh 18 kB
Informovaný souhlas pacienta s registrací klinických údajů v registru ČNHP 140 kB
Informovaný souhlas zákonného zástupce pacienta s registrací klinických údajů v registru ČNHP 384 kB
Informovaný souhlas s genetickým vyšetřením 95 kB
Dotazník kvality života pacientů 150 kB
Dotazník pro pacienty - von Willebrandova choroba 129 kB