Publikované guidelines péče o nemocné s hemofilií

Veškerá níže zveřejněná doporučení ČNHP týkající se léčby pacientů s hemofilií v ČR byla podpořena výbory následujících odborných společností ČLS JEP:

 • Česká hematologická společnost (ČHS),
 • Česká společnost pro trombózu a hemostázu (ČSTH),
 • Česká pediatrická společnost (ČPS).

Doporučení pro léčbu získané hemofilie nebyla výboru ČPS předložena, protože tato diagnóza se v dětském věku nevyskytuje.

Guidelines - Česká republika

 • Blatný J, Blažek B, Čermáková Z, Černá Z, Ďulíček P, Hak J, Hluší A, Hrdličková R, Komrska V, Ovesná P, Pospíšilová D, Procházková D, Smejkal P, Šlechtová J, Timr P, Ullrychová J, Vonke I, Walterová L, Penka M. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2017. Transfuze a hematologie dnes 2017; 23(2): 82–99. ( online na www.prolekare.cz)
 • Blatný J, Blažek B, Čermáková Z, Černá Z, Ďulíček P, Hak J, Hluší A, Hrdličková R, Komrska V, Ovesná P, Pospíšilová D, Procházková D, Smejkal P, Šlechtová J, Timr P, Ullrychova J, Vonke I, Walterová L, Penka M, Zavřelová J, Gumulec J, Kořístek Z, Hajšmanová Z. Diagnostika a léčba získané hemofilie – konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP). Transfuze a hematologie dnes 2017; 23(2): 101–109. ( online na www.prolekare.cz)
 • Hrdličková R, Smejkal P, Blatný J, Hluší A, Komrska V, Penka M, Šlechtová J, Blažek B, Čermáková Z, Černá Z, Dulíček P, Hak J, Ovesná P, Pospíšilová D, Procházková D, Timr P, Ullrychová J, Vonke I, Walterová L. Konsenzuální doporučení českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 39–43. ( online na www.prolekare.cz)
 • Smejkal P, Blatný J, Hluší A, Hrdličková R, Komrska V, Penka M, Šlechtová J, Blažek B, Čermáková Z, Černá Z, Dulíček P, Hak J, Ovesná P, Pospíšilová D, Procházková D, Timr P, Ullrychová J, Vonke I, Walterová L. Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 44–54. ( online na www.prolekare.cz)
 • MUDr. Peter Salaj, MUDr. Petr Smejkal, PhD., MUDr. Vladimír Komrska, CSc., MUDr. Jan Blatný, PhD., prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Standardy péče o nemocné s hemofilií ( PDF soubor, 4.7 MB)

Guidelines - všeobecné 

 • Hanley J, McKernan A, Creagh MD, et al. Guidelines for the management of acute joint bleeds and chronic synovitis in haemophilia: A United Kingdom Haemophilia Centre Doctors' Organisation (UKHCDO) guideline. Haemophilia 2017; 23(4): 511–520.
 • UKHCDO protocol for first line immune tolerance induction for children with severe haemophilia A: A protocol from the UKHCDO Inhibitor and Paediatric Working Parties (1st February 2017) ( PDF soubor, 331 kB)
 • EUHANET: European guidelines for the certification of Haemophilia Centres, 7 June 2013 ( PDF soubor, 181 kB)
 • European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care: Optimal use of clotting factors and immunoglobulins [April 2013]: anglický originál ( PDF soubor, 131 kB) + zkrácený český text ( PDF soubor, 187 kB)
 • Emergency and out of hours care for patients with bleeding disorders – standards of care for assessment and treatment – Approved by UKHCDO advisory committee April 2009 ( PDF soubor, 92 kB)
 • Guidelines for the management of hemophilia. World Federation of Hemophilia 2012 ( PDF soubor, 700 kB)
 • Hill FGH et al. Guidelines on the selection and use of therapeutic products to treat haemophilia and other hereditary bleeding disorders. United Kingdom Haemophilia Centre Doctors´Organisation.Haemophilia 2003; 9: 1-23.
 • Santagostino E, Mannucci PM, Bonomi Bianchi A. Guidelines on replacement therapy for haemophilia and inherited coagulation disorders in Italy.Haemophilia 2000; 6: 1-10.
 • Colvin BT, Astenmark J, Fischer ket al. European principles of haemophilia care. European Association for Haemophilia and associated disorders (EHAD).Haemophilia 2008; 14: 361-374.
 • Hemophilia of Georgia, U.S.A.Protocol for the treatment of haemophilia and von Willebrand Disease. Haemophilia 2000; 6 (Suppl. 1): 84-93
 • Prof. Dr. h.c. Wolfgang Schramm für die Arbeitsgruppe "Hämophilebehandlung" der Gesellschaft für Thrombose-und Hämostaseforschung (GTH) und den ärztlichen Beirat der Deutschen Hämophilie-Gesellschaft. Konsensus-Empfehlungen zur Hämophiliebehandlung in Deutschland.
 • Australian Haemophilia Centre Directors´Organisation.Guidelines for the management of patients with haemophilia undergoing surgical procedures.

Guidelines - inhibitor

 • Collins P, Chalmers E, Chowdary P, et al. The use of enhanced half-life coagulation factor concentrates in routine clinical practice: guidance from UKHCDO. Haemophilia 2016; 22(4): 487–498.
 • Diagnosis and treatment of factor VIII and IX inhibitors in congenital haemophilia: (4th edition) ( PDF soubor, 179 kB)
 • Hay CRM, Brown S, Collins PW, et al. The diagnosis and management of factor VIII and IX inhibitors: a guideline from the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors´Organisation. Br J Haematol 2006; 133: 591–605.
 • Gringeri A, Mannucci PM. Italian guidelinesfor the diagnosis and treatment of patiens with haemophilia and inhibitors. Haemophilia 2005; 11: 611–619.
 • Inhibitor Subcommittee of the Assotiation of Hemophilia Clinic Directors of Canada.Suggestion for the management of factor VIII inhibitors. Haemophilia 2000; 6 (Suppl. 1): 52–29.
 • Astenmark J, Morado M, Rocino A, et al. Current European practise in immune tolerance induction therapy in patiens with haemophilia and inhibitors. European Haemophilia Therapy Standardisation Board (EHTSB).Haemophilia 2006; 12: 363–371.
 • DiMichele DM, Hoots WK, Pipe SW, et al. International workshop on immune tolerance induction:consensus recommendations. Haemophilia 2007; 13 (Suppl. 1): 1–22.