Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP (21. 5. 2015)

26. 6. 2015 Administrátor

Byl zveřejněn zápis a další dokumenty z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP, které se konalo ve čtvrtek 21. května 2015 v Hradci Králové.

Haemophilia care in Central and Eastern Europe: challenges and ways forward from clinicians’ perspective

26. 6. 2015 Administrátor

V Haemophilia, oficiálním časopise Světové hemofilické federace (World Federation of Hemophilia), Evropské asociace pro hemofilii a příbuzné choroby (European Association of Haemophilia and Allied Disorders) a Společnosti pro výzkum hemostázy a trombózy (Hemostasis & Thrombosis Research Society) byl právě publikován článek [1] týkající se i České republiky a jejího „PR“ v oblasti hemofilie.

Data o hemofilii v ČR za rok 2014 pro Světovou hemofilickou federaci

26. 6. 2015 Administrátor

Zveřejnili jsme data o hemofilii v ČR za rok 2014, které byly v červnu 2015 zaslány Světové hemofilické federaci (World Federation of Hemophilia).

Výstupy z registru ČNHP za rok 2014

26. 6. 2015 Administrátor

Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP (5. 3. 2015)

23. 4. 2015 Administrátor

Byl zveřejněn zápis a další dokumenty z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP, které se konalo ve čtvrtek 5. března 2015 v Ostravě.

Věstník MZ ČR 8/2014: Seznam center vysoce specializované hematologické péče

5. 1. 2015 Administrátor

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce specializované hematologické péče (dále jen „HOC“), podle § 112 odst. 1 tohoto zákona na základě výzvy ministerstva uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 3/2014.

World Federation of Hemophilia: Report on the Annual Global Survey 2012

5. 1. 2015 Administrátor

Report Světové hemofilické federace (World Federation of Hemophilia, WFH) obsahující vybrané demografické údaje a data o léčbě osob s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a dalšími poruchami krevního srážení napříč celým světem vycházející z hlášení WFH za rok 2012.

Zpět